ภาพประกอบหัวข้อGoogle Workspace Business Starter VS  Standard มีข้อแตกต่างอย่างไร ? (Google Workspace Business Starter VS Standard. What are the differences?)

Google Workspace มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาจาก G Suite เป็น Google Workspace และมีการปรับปรุง Plan บริการด้วย การเปรียบเทียบระหว่าง Google Workspace Business Starter และ Google Workspace Business Standard นั้นมีข้อแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนดังนี้

Google Workspace Business Starter

Plan เริ่มต้นสำหรับระบบอีเมลของทาง Google ซึ่งเหมาะกับองค์กร, บริษัทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานสำนักงานที่ครบถ้วนในรูปแบบ On cloud ที่ทำให้คุณสามารถทำได้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser ที่มีความนิยมอย่าง Google chrome , Friefox , Safari โดยรายละเอียดของ Plan Google Workspace Business Starter มีดังนี้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีเมลและไฟล์ใน Google ไดรฟ์ จำนวน 30 GB ต่อ 1 license
 • เครื่องมือสำหรับการจัดการไฟล์ที่ครบถ้วน ทั้ง Docs , Sheets ,Slides
 • ใช้งานอีเมลในชื่อ @บริษัท
 • เข้าใช้งานได้ง่ายผ่าน Web browser www.gmail.com
 • เครื่องมือสำหรับจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ Google meeting รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน
 • มีหน้า Admin สำหรับตรวจสอบควบคุม User ผู้ใช้งานภายในองค์กรของตนเอง

Google Workspace Business Standard

Plan ขั้นถัดมาจาก Starter plan สำหรับระบบอีเมลของทาง Google ซึ่งเหมาะกับองค์กร, บริษัทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้งานพื้นที่ในการจัดการอีเมลและไฟล์เอกสารที่มากกว่า Starter plan
ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานและการใช้งานเช่นเดียวกันกับ Starter plan ทุกประการโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีเมลและไฟล์ใน Google ไดรฟ์ จำนวน 2 TB ต่อ 1 license
 • เครื่องมือสำหรับการจัดการไฟล์ที่ครบถ้วน ทั้ง Docs , Sheets ,Slides
 • ใช้งานอีเมลในชื่อ @บริษัท
 • เข้าใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Browser www.gmail.com
 • เครื่องมือสำหรับจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ Google meeting รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 150+ คน และสามารถบันทึกการประชุมในรูปแบบวีดีโอเก็บไว้ใน ไดรฟ์ ได้
 • มีหน้า Admin สำหรับตรวจสอบควบคุม User ผู้ใช้งานภายในองค์กรของตนเอง

สรุปข้อแตกต่างระหว่างGoogle Workspace Business Starter VS  Standard

สำหรับ Google Workspace Business Starter และ  Standard Plan นั้นมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ดังนี้

 • ด้านราคาสินค้า

Google Workspace Business Starter จะมีราคาต่อ 1 license /ปี อยู่ที่ 2450 บาท (อ้างอิงราคาจากเทคโนโลยีแลนด์ วันที่25/11/2023)
Google Workspace Business Standard จะมีราคาต่อ 1 license /ปี อยู่ที่ 4800 บาท (อ้างอิงราคาจากเทคโนโลยีแลนด์ วันที่25/11/2023)

 • ด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

Google Workspace Business Starter จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล อีเมล และ ไดรฟ์ รวมกันอยู่ที่ 30 GB
Google Workspace Business Standard จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล อีเมล และ ไดรฟ์ รวมกันอยู่ที่ 2 TB

 • ด้านการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ Google meeting

Google Workspace Business Starter สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ 100 คน
Google Workspace Business Standard สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ 150 คน และสามารถบันทึกวีดีโอการประชุมครั้งนั้นไว้ใน ไดรฟ์ เพื่อใช้งานการสรุปการประชุมภายหลังได้อีกด้วย

ข้อมูลโดยสรุป

ข้อแตกต่างของ Google Workspace Business Starter และ Standard นั้นมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือด้านราคาของสินค้า ทั้ง 2 Plan ที่แตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ในความแตกต่างของราคานั้นก็แลกมาด้วยพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากท่านเป็นผู้ที่ต้องเลือกระหว่าง 2 Plan นี้ควรพิจารณาจากความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานในองค์กรเป็นหลักว่าใช้งาน Plan ใดจึงจะเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที่ส่วนใหญ่แล้วทำการส่งข้อมูลและจัดเก็บไฟล์ผ่าน cloud ท่านสามารถใช้งาน Google Workspace ราคาถูก ได้โดยการทำ Hybird

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี