ภาพรวมการทำงาน

 • Google Docs Export PDF แล้ว Font และช่องไฟไม่ตรง

  Google Docs Export PDF แล้ว Font และช่องไฟไม่ตรง

  เรื่อง font และช่องไฟในเอกสารเป็นปัญหาสำหรับผู้จัดทำเอกสารหรืองานเอกสารที่ต้องการให้เอกสารออกมาถูกระเบียบวิธีการจัดพิมพ์ วิธีการ Export PDF ออกมาให้ font ไม่เปลี่ยนแปลงหรือช่องไฟไม่เลื่อน สามารถทำได้ดังนี้ …
 • เข้าร่วมการประชุมพร้อมตัวเลือกใหม่บนหน้า Landing Page ของ Google Meet

  เข้าร่วมการประชุมพร้อมตัวเลือกใหม่บนหน้า Landing Page ของ Google Meet

  เมื่อผู้ใช้ Google Workspace เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมจาก meet.google.com เมื่อคุณคลิก“New meeting” ผู้ใช้งานจะเห็นสามตัวเลือกต่อไปนี้: สร้างการประชุมในภายหลัง: สร้างข้อมูลการเข้าร่วมสำหรับการประชุมใหม่ …
 • วิธีการป้องกันการแก้ไขเอกสารใน Google Sheet

  วิธีการป้องกันการแก้ไขเอกสารใน Google Sheet

  รู้หรือไม่ไฟล์เอกสารที่แชร์ให้ผู้อื่นสามารถตั้งให้ไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการลบข้อมูลแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือการบิดเบือนข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าอย่างง่ายได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1.เปิดไฟล์งานที่ต้องการตั้งค่า 2.เลือกลูกศรแถบ”แผ่นงาน” 3.เลือกป้องกันแผ่นงาน 4. จะปรากฏแถบการตั้งค่าขวามือ เลือกตั้งค่าสิทธิ …
 • การ Export ไฟล์ Google Slide ไปเปิดในโปรแกรม Powerpoint

  การ Export ไฟล์ Google Slide ไปเปิดในโปรแกรม Powerpoint

  รู้หรือไม่ไฟล์ Slideสามารถไปเปิดในโปรแกรม Powerpiont ได้ ? เนื่องจากผู้ใช้งานอาจมีการทำงานผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรมที่ใช้งานส่วนใหญ่นั้นเป็น google slide แต่ถ้าจะส่งไฟล์หรือนำมาเป็นในโปรแกรม Powerpoint …
 • การ Export ไฟล์ Google Docs ไปเปิดในโปรแกรม Word

  การ Export ไฟล์ Google Docs ไปเปิดในโปรแกรม Word

  รู้หรือไม่ไฟล์ Docs สามารถไปเปิดในโปรแกรม Word ได้ ? เนื่องจากผู้ใช้งานอาจมีการทำงานผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรมที่ใช้งานส่วนใหญ่นั้นเป็น google Docs แต่ถ้าจะส่งไฟล์หรือนำมาเป็นในโปรแกรม …