ปัจจุบันใน Google Docs สามารถใช้งานร่วมกันหลายคนได้ซึ่งเป็นการใช้งานออนไลน์และถือว่ามีประโยชน์มากๆในขณะเดียวกันการใช้งานหากผู้ใช้งานแผนกคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ IT ในบริษัทต้องการแสดง Code ของเนื้อหาหรือรูปภาพประกอบเป็น Code เช่น Java Python เป็นต้น ผู้ใช้งานไม่ต้องนั่งเขียน Code เพื่อการประหยัดเวลาและสะดวกผู้ใช้งานสามารถใช้ฟังก์ชั่นใน Google Docs แปลงเป็น Code ได้เลยทันที ดังตัวอย่างดังนี้

code blocks

ผู้ดูแลระบบ: ไม่มีการควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับคุณลักษณะนี้
ผู้ใช้ปลายทาง: หากต้องการจัดรูปแบบและแสดงรหัสในเอกสาร ให้เลือก แทรก > บล็อกการสร้าง > บล็อกรหัส > เลือกภาษาโปรแกรมของคุณ หรือค้นหา @ > บล็อกรหัส > เลือกภาษาโปรแกรม

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี