นอกจากจะสร้างปฏิทินสำหรับตรวจสอบตารางงานส่วนบุคคลได้แล้ว google calandar ยังสามารถสร้างตารางงานสำหรับทีมงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ระยะเวลางานที่มอบหมายให้ผู้ร่วมทีม หรือตรวจสอบตารางงาน เพื่อหาคิวว่างในการนัดประชุม เป็นต้น

 

วิธีการสร้างปฏิทินใหม่สำหรับทีมงาน

add new calendar

 1. เปิด google calendar ไปที่แทบเมนูด้านซ้าย เลือกไปที่ ปุ่มเพิ่มเติมตามภาพ

 

 

add new calendar

2. เลือก ปฏิทินใหม่

 

 

add new calendar

3. ใส่รายละเอียด Calendar  แล้วกด สร้างปฏิทิน

 

add new calendar

 

4. เลือก กำหนดค่า เพื่อกำหนดค่าการใช้งานปฏิทินต่าง ๆ

 • การตั้งค่าปฏิทิน
 • รับคำเชิญอัตโนมัติ
 • สิทธิ์การเข้าถึง
 • ใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรม
 • การแจ้งเตือนกิจกรรมตลอดทั้งวัน
 • การแจ้งเตือนทั่วไป
 • ใช้งานร่วมกับปฏิทิน

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี