ภาพรวมการทำงาน

 • Google Workspace คืออะไร

  Google Workspace คืออะไร

  Google Workspace คือ บริการสำหรับการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง โดยระบบ Google …
 • DNS ของ Google Workspace มีอะไรบ้าง ?

  DNS ของ Google Workspace มีอะไรบ้าง ?

  ในการใช้บริการของระบบ Gsuite นั้นจะต้องเปลี่ยนค่า DNS  ซึ่งค่าที่ต้องเปลี่ยนนั้นได้แก่ Mx,TXT,SPF ซึ่งค่า SPF นั้นเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ Email …
 • ภาพรวมการทำงาน

  ภาพรวมการทำงาน

  ภาพรวมการทำงานของ Google Workspace Google Workspace เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ผลิตออกมาเป็นชุดการทำงานแบบมีประสิทธิภาพจบในการทำงานที่ชุดเดียวโดยมีฟังก์ชันต่างๆ แบ่งเป็นหมวดหมูดังต่อไปนี้ หมวดการเชื่อมต่อ …
 • Google Workspace เหมาะกับใคร

  Google Workspace เหมาะกับใคร

  ระบบการทำงานของ Google Workspace  เหมาะกับใคร ระบบของ Google Workspace ทำขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งาน Email ในธุรกิจซึ่งตอบโจทธุรกิจทุกประเภท …
 • ภาพรวมการติดตั้ง

  ภาพรวมการติดตั้ง

  ภาพรวมการติดตั้งระบบ Google Workspace ถือว่าเป็นการบริการของระบบ Google ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองการทำงานแบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากช่วยอำนวยความสะดวกและการตัดสินใจต่างๆสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1.หมวดการเชื่อมต่อ โดยมีองค์ประกอบคือ Gmail,Calendar,Google+,Hangout Chat,Hang …

บทความน่าสนใจ

บทความล่าสุด