ภาพรวมการทำงานของ Google Workspace

Google Workspace เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ผลิตออกมาเป็นชุดการทำงานแบบมีประสิทธิภาพจบในการทำงานที่ชุดเดียวโดยมีฟังก์ชันต่างๆ แบ่งเป็นหมวดหมูดังต่อไปนี้

  • หมวดการเชื่อมต่อ โดยมีองค์ประกอบคือ Gmail,Calendar,Google+,Hangout Chat,Hang Meet
  • หมวดการสร้าง โดยมีองค์ประกอบคือ Google Docs,Google Sheet,Google Slide,Google From เป็นต้น
  • หมวดในการเข้าถึง โดยมีองค์ประกอบคือ Google Drive,Google Cloud Search
  • หมวดการควมคุม โดยมีองค์ประกอบคือ Admin,ห้องนิรภัย,อุปกรณ์เคลื่อนที่

Gsutie App

โดย Google Workspace ยังช่วยในเรื่องการตัดสินใจหลายๆอย่างดังนี้

  • การใช้ปฏิทินในสามารถแชร์เรื่องการนัดหมายต่างๆและยังสามารถแชร์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อนัดประชุมโดยใช้การเชิญแบบอัตโนมัติทาง Email ผู้ใช้งาน
  • การวีดีโอคอลสามารถเลือกวีดีโอคอลแบบกลุ่มเพื่อประชุมกันอย่างเห็นหน้าและสามารถโต้ตอบกันโดยไม่ต้องเดินทางไปประชุมในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันมาก
  • การทำงานเป็นทีมโดยใช้หรือแชร์เอกสารร่วมกันผ่านระบบเรียวไทม์เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะแก้ไขเอสารใดๆจะสารารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างทันที
  • การเก็บข้อมูลไว้บน Cloud เป็นการป้องกันข้อมูลหายอย่างดีมากและยังสามารถแชร์หรือเชิญให้คนอื่นสามารถเข้าชมข้อมูลได้รวมถึงระบบจะอัฟเดทไดร์ให้ใหม่อยู่เสมอ
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี