ตั้งค่า SSO โดยใช้ IdP บุคคลที่สาม

SSO แบบรวมศูนย์ตามมาตรฐาน SAML จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของ SAML ที่ Google เป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว (IdP) กลุ่มบทความนี้จะอธิบายถึงอินสแตนซ์ SAML ที่ Google เป็นผู้ให้บริการ (SP) และใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวบุคคลที่สาม

ทำตามขั้นตอนในลิงก์สีฟ้าหรือลูกศรด้านบนเพื่อตั้งค่า SAML ผู้ให้บริการของ Google ที่มี IdP บุคคลที่สาม

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี