วิธีการตั้งให้ Admin ส่งเข้า Group ได้คนเดียวดังนี้

Login User ที่เป็น Admin ที่ Admin.google.com

เลือกหัวข้อ Group

เลือก Group ที่ต้องการตั้งค่า>Manage member

จากนั้น Add Account ที่เป้น Admin เข้าใน Group ที่ต้องการตั้งค่า

จากนั้นตั้งค่า Role ให้ Admin เป็น Owners แล้วกด Save มุมล่างขวา

จากนั้นเลือก Access Setting แล้วเลือกเครื่องหมายดินสอมุมบนขวา

จากนั้นแก้ไขเครื่องหมายติ๊กถูกให้เลือกเฉพาะ Group Owners อย่างเดียว จากนั้นกด save มุมล่างขวา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเนื้อหา Google Meet ใน Google Drive

วิธีการเช็คว่ามีใครแอบเข้าใช้งาน Gmail หรือไม่

ทำไม google workspace 2 ระบบถึงถูกและประหยัดกว่า

การสร้างลายเซ็น(Signature) Gmail ใน Google workspace

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี