ความปลดภัยของ googleเป็นความปลอดภัยเชิงลึกซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะการปรับแต่งข้อมูลหรือการแชร์ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กร googleจึงต้องเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมาก เช่น

  • การเปิดเผยไฟล์
  • การตรวจสอบสิทธิ์
  • การเข้ารหัส
  • การเข้าถึงไฟล์

รวมถึงการเข้ารหัสไม่สำเร็จแต่มีการเข้าซ้ำๆระบบจะมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นอย่างมากโดยจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเข้ามาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เช่น

  • การเข้าถึงอุปกรณ์
  • การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงอุปกรณ์
  • การบันทึกข้อมูลใน Gmail
  • การบันทึกข้อข้อมูลการเข้าถึง Gmail เป็นต้น
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี