1.ไปที่ admin.google.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้

2.ไปที่ Logo Main Menu ตามภาพ

Edit Admin Google

 

3.ไปที่ Account > Admin roles

Edit Admin Google

 

3.1 ไปที่ Super Admin > Assign Admins ในกรณีต้องการเพิ่ม Admin

Edit Admin Google

Edit Admin Google

 

3.2 ไปที่ Super Admin > เลือก Check Box หน้าชื่อ Admin > Unassign Admins  ในกรณีต้องการเปลี่ยน Admin

Edit Admin Google

Edit Admin Google

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี