ผู้ดูแลระบบ Google Workspace for Education จะดูข้อมูล Assignments ในบันทึกการตรวจสอบได้แล้ว เมื่อใช้ข้อมูลนี้ ผู้ดูแลระบบจะค้นหาและดำเนินการกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Assignments เช่น ผู้ที่นำนักเรียนออกจากแฮงเอาท์วิดีโอ เวลาที่สร้างหรือส่งไฟล์งาน และอื่นๆ

เริ่มต้น

  • ผู้ดูแลระบบ: บันทึกการตรวจสอบอยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบในส่วนการรายงาน > การตรวจสอบ > การตรวจสอบ > เหตุการณ์บันทึกของผู้ดูแลระบบ ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์บันทึกของผู้ดูแลระบบ
  • ผู้ใช้ปลายทาง: ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง

ความพร้อมใช้งาน

  • ใช้ได้กับ Google Workspace Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard และการอัปเกรด Teaching and Learning
  • ไม่มีให้บริการใน Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline และ Nonprofits รวมถึงลูกค้า G Suite Basic และ Business เดิม

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันข้อมูลรั่วไหลสำหรับไดรฟ์ช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ไปยัง Google ฟอร์มภายนอก

การตั้งค่าการจัดการ Google Meet ใหม่ สำหรับผู้ดูแลระบบ

การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความละเอียดอ่อนสูงในการกำหนดค่า Google Workspace

รู้หรือไม่โดเมนที่จดใหม่กับ Reseller อื่นจะย้ายมาที่ Google Domain เลยไม่ได้

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี