ภาพประกอบหัวข้อวิธีนำอีเมลจาก Email Google Workspace เข้าไว้ใน Gmail  (How to import emails from Google Workspace Email into Gmail)

สำหรับการดึงข้อมูลอีเมลจากระบบอีเมลอย่าง Google Workspace หรือระบบอื่น ๆ ที่รองรับการทำงานของ POP3 มาเก็บไว้ยัง Gmail นั้นสามารถทำได้ดังนี้

วิธีการตั้งค่าเก็บข้อมูล

  • เริ่มต้นด้วยการ Login อีเมลเข้าไปยัง Gmail ที่ต้องการใช้เก็บข้อมูลและเข้าที่การตั้งค่า รูปเฟืองขวาบนของอีเมลนั้นๆ

  • เลือก Accounts and import และเข้าที่ ส่วน Check mail from other account กด Add a mail account เพื่อเริ่มขั้นตอน

  • จะมีหน้าต่างสีเหลือง ให้กรอกชื่ออีเมลที่ต้องการเพิ่ม กรอกเรียบร้อยแล้วกด Next

  • เลือก Import emails from my other account (POP3)

  • กรอกข้อมูล ผู้ใช้งาน , รหัสผ่าน , เซอร์ฟเวอร์ POP , พอร์ต ของระบบอีเมลที่อีเมลนั้นใช้งานอยู่
    และเลือก ติ๊ก ถูก ในช่องที่ต้องการให้ Gmail ดำเนินการ จากนั้นกด Add account

เมื่อทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้วอีเมลจาก Google Workspace หรือระบบนั้น ๆ จะถูกดึงมาเก็บไว้ยัง Gmail ใน labels หรือ ป้ายกำกับ ตามชื่อที่กำหนดไว้ตามภาพด้านล่าง

ข้อมูลโดยสรุป

สำหรับวิธีการดึงข้อมูลอีเมลจากระบบอีเมลอย่าง Google Workspace หรือระบบอื่น ๆ ที่รองรับการทำงานของ POP3 มาเก็บไว้ยัง Gmail นั้นสามารถทำได้ตามวิธีการตามด้านบน ซึ่งหลักการของวิธีนี้จะคล้ายกันกับ การนำอีเมลไปแอด POP3 ใช้งานผ่านโปรแกรมตรวจสอบอีเมล เช่น Outlook โดยการดึงข้อมูลขาเข้าของอีเมลมาเก็บไว้ยัง Gmail เพื่อใช้เป็นการ Black up ข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องตรวจสอบอีเมลที่ดึงมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการลบข้อมูลต้นฉบับออกจะเป็นการดีที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี