ภาพประกอบหัวข้อGoogle Workspace ได้พื้นที่เก็บข้อมูลเท่าใด และมีพื้นที่ขนาดเท่าใดให้เลือกใช้บ้าง ? (How much storage does Google Workspace get? And how much space is there to choose from?)

Google Workspace มีการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลให้แตกต่างกันไปตามแผนบริการที่มีให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยทั่วไป Google Workspace จะมีแผนบริการหลัก ๆ ดังนี้

แผนบริการ Google Workspace
พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลและ Drive /User
Google Workspace Business Starter
30 GB
Google Workspace Business Standard
2 TB
Google Workspace Business Plus
5 TB
Google Workspace Enterprise
พื้นที่เก็บข้อมูล ไม่จำกัด
แผนบริการ Google Workspace


ตรวจสอบว่าใช้งานแผนบริการใดของ Google Workspace อยู่

ซึ่งสำหรับท่านที่ใช้งาน Google Workspace แล้วไม่ทราบว่าบริษัทของตนใช้งาน แผนบริการใดอยู่สามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆโดยไม่ต้องผ่านผู้ดูและระบบ(Admin)ดังนี้

  • เข้าสู่ระบบอีเมล Google Workspace ของตนเอง
  • ตรวจสอบพื้นที่ของ Google Drive ว่ามีพื้นที่ตรงกับ แผนบริการเช่น 30 GB เท่ากับท่านใช้งาน Google Workspace Business Starter

กรณีต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับ Google Workspace

ในปัจจุบันไม่สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มเติมจากแผนบริการที่ใช้งานอยู่ได้แล้ว โดยหากต้องการเพิ่มพื้นที่จากแผนบริการเดิมจะต้องทำการเปลี่ยนไปใช้งานแผนบริการขั้นถัดไปที่จะได้พื้นที่เพิ่มเติมโดยต้องเปลี่ยนทุก User ในโดเมนนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนบาง User ได้

ข้อมูลโดยสรุป

สำหรับแผนบริการของทาง Google Workspace มีให้เลือกใช้บริการหลายแบบทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ตามความต้องการของธุรกิจหรือองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดนท่านที่ไม่ทราบว่าตนใช้งานแผนบริการใดอยู่สามารถตรวจสอบได้ด้านตนเองโดยวิธีการที่แนะนำด้านบน ซึ่งการปรับเพิ่มพื้นที่ในปัจจุบันอาจไม่ยืดยุ่นมากนั้นเนื่องจากต้องปรับทั้งหมดในโดเมนนั้น ๆจึงทำให้มีค่าบริการ Google Workspaceที่สูงขึ้นมากจากเดิมแต่ก็แลกมาด้วยพื้นที่ที่มากขึ้นอย่างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี