เมื่อการทำงานของท่านต้องทำงานร่วมกับบุคคลที่อยู่ทั่วโลก แล้วคุณต้องการทราบว่าบุคคลเหล่านั้นว่างเมื่อไหร่ใน ท่านสามารถเพิ่มนาฬิกาจากทั่วโลกในปฏิทินของคุณ

 

วิธีการเพิ่มเวลาของประเทศอื่นใน Google Calendar

1.เข้าไปที่ google calendar เลือก Setting

2.เลื่อนไปที่ นาฬิกาบอกเวลาโลก  ทำเครื่องหมาย ถูก หน้าข้อความ แสดงนาฬิกาบอกเวลาโลก

3.คลิก เพิ่มเขตเวลา

4.เลือก เวลาในประเทศต่าง ๆ ที่่ต้องการ

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี