หากผู้ใช้งานที่เป็นหัวหน้าทีม ที่ต้องการตรวจสอบตารางงาน ของสมาชิกในหน่วยงานของตนเอง เพื่อกำหนดวันประชุม หรือมอบหมายงานให้เพิ่มเติม สามารถทำได้ เพียงเพิ่ม Google Calendar ของสมาชิกท่านอื่น มายังปฏิทินของตนเอง ได้เลย ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานมายิ่งขึ้น

 

วิธีการดู และ เพิ่ม Google Calendar ของผู้อื่น

1.เข้าไปที่ Google Calendar ทางด้านแทบเมนูฝั่งซ้าย เลือก เพิ่มปฏิทินของเพื่อน และใ่ส่ข้อมูล Email ของผู้ร่วมงานเพื่อค้นหา

2.เลือกรายชื่อจากรายการที่แสดง

  • หากบุคคลนั้นแบ่งปันปฏิทินของพวกเขามันจะปรากฏในรายการปฏิทินของคุณ กิจกรรมของบุคคลนั้นยังปรากฏในปฏิทินของคุณ หากบุคคลนั้นไม่ได้
  • แบ่งปันปฏิทินกับคุณให้ คลิก ส่งคำขอ หากบุคคลนั้นไม่ได้ใช้ปฏิทิน กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น กรอกคำขอของคุณและคลิก ส่งคำขอ

3.หากต้องการซ่อนหรือแสดงกิจกรรมของพวกเขาในปฏิทินของคุณให้คลิกชื่อบุคคลในส่วน “ปฏิทินอื่นๆ

ตรวจสอบปฏิทินเวลาว่างของผู้อื่น

1.เข้าไปที่ Google Calendar เลือก เพิ่มกิจกรรม

2.ใส่อีเมลของคนที่ต้องการ และ คลิก เพิ่มผู้เข้าร่วม

3.ใต้ “ผู้เข้าร่วม” ให้คลิก เวลาที่แนะนำ หากผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญแชร์ปฏิทินกับคุณแล้ว คุณจะเห็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมได้

 


TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี