ภาพประกอบหัวข้อเราสามารถเพิ่มพื้นที่ให้ User ใน Google Workspace ได้หรือไม่ ? (Can we add space for users in Google Workspace?)

สำหรับระบบ Google Workspace ในปัจุบันนั้นมีให้เลือกใช้งานที่ได้รับความนิยมหลัก ๆ อยู่ 2 Plan ได้แก่ Google Workspace Business Starter และ Google Workspace Business Standard ซึ่งทั้ง 2 Plan นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถคลิ๊กที่ Link เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดของทั้ง 2 Plan ได้เลย

เดิมทีพื้นที่ของ Google Workspace มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนเท่าใด

  • Google Workspace Business Starter ตัวเริ่มต้นสำหรับระบบ Google Workspace ซึ่งจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 30GB ต่อ 1 license หรือ 1 ชื่ออีเมลนั่นเอง
  • Google Workspace Business Standard อีก 1 ตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากกว่า Google Workspace Business Starter 6-7 เท่าตัว โดย Standard Plan นั้นจะได้พื้นที่ในการจัดเก้บข้อมูล 2 TB ต่อ 1 license หรือ 1 ชื่ออีเมล ซึ่งเป็นพื้นที่การใช้งานที่เยอะมากพอสมควรสำหรับใช้งานอีเมลและจัดเก็บไฟล์ผ่านไดรฟ์

เพิ่มพื้นที่ของ Google Workspace ได้หรือไม่

ในปัจจุบัน Google Workspace ไม่สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้จาก Plan ที่ใช้งานอยู่แล้ว หากต้องการพื้นที่เพิ่มจากเดิมจะสามารถทำได้เพียง เปลี่ยน Plan การใช้งานเท่านั้นเช่นการเปลี่ยนจาก Google Workspace Business Starter ไปเป็น Google Workspace Business Standard ทุก license จึงจะได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น จาก 30 GB ต่อ 1 license เป็น 2 TB ต่อ 1 license

ข้อมูลโดยสรุป

ในปัจจุบันทาง Google ได้ทำการ ตัดบริการในส่วนของการซื้อพื้นที่เพิ่มของ Google Workspace Business Starter ออกแล้ว จึงไม่สามารถที่จะซื้อพื้นที่เพิ่มได้ โดยจะสามารถทำได้เพียงเปลี่ยน Plan หรืออัพเกรด จาก Starter ไปเป็น Google Workspace Business Standard เพื่อเพิ่มพื้นที่ ต่อ 1 license จาก 30 GB เป็น 2 TB โดยการ อัพเกรดนี้หากท่านมีการใช้งานอยู่ 5 license ในโดเมนนั้น ๆ ต้องทำการ อัพเกรดทั้ง 5 license ไม่สามารถอัพเกรด เพียงบาง license จากทั้งหมดได้ แต่ท่านสามารถใช้งาน Google Workspace ราคาถูกได้โดยการทำ Hybird

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี