ภาพประกอบหัวข้อทำไมราคา Google Workspace ในแต่ละปีถึงมีราคาไม่เท่ากัน (Why is the price of Google Workspace different from year to year?)

ราคาของ Google Workspace หรือที่ก่อนเคยเรียกว่า G Suite นั้นมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่ม-ลดฟังก์ชั่นการใช้งานตลอดเวลาตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน และในส่วนของราคา เนื่องจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาซึ่งมีผลมาจากการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ การเพิ่มฟีเจอร์ หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางธุรกิจที่มีผลในการปรับขึ้นราคาสินค้าของ Google Workspace

Package ที่ได้รับความนิยมหลัก ๆ ของ Google Workspace

  • Google Workspace Business Starter ตัวเริ่มต้นสำหรับระบบ Google Workspace ซึ่งจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 30GB ต่อ 1 license หรือ 1 ชื่ออีเมลนั่นเอง โดยเป็น Package ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากคุณภาพของสิ่งที่ได้นั้นคุ้มค่ากับราคาสินค้าโดยเป็น Package ที่มีราคาถูกที่สุดซึ่งราคาอยู่ที่ 2650 บาท / license / ปี
  • Google Workspace Business Standard อีก 1 ตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก โดย Standard Plan นั้นจะได้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล 2 TB ต่อ 1 license หรือ 1 ชื่ออีเมล ซึ่งเป็นพื้นที่การใช้งานที่เยอะมากพอสมควรสำหรับใช้งานอีเมลและจัดเก็บไฟล์ผ่านไดรฟ์ ซึ่งราคาสินค้าอยู่ที่ 5600 บาท / license / ปี

สาเหตุที่ราคา Google Workspace ในแต่ละปีถึงมีราคาไม่เท่ากัน

ในส่วนของราคาสินค้านั้นทาง ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งคือ ทาง Google จะเป็นผู้กำหนดราคาของสินค้าแต่ละ Package โดยในทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการมาจะมีการปรับเพิ่ม-ลดราคา หรือ ออกโปรโมชั่นกระตุ้นการขายอยู่เสมอ ซึ่งหนึ่งสาเหตุในการปรับเพิ่ม – ลด ราคานั้นก็คือ การปรับเปลี่ยนของค่าในแต่ละสกุลเงิน เพื่อรักษาความสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งค่าเงินที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้น-ลง อยู่เกือบทุกวันจึงทำให้ต้องมีการปรับราคาสินค้าตามไปด้วยนั้นเอง

ตารางราคาใหม่ของ Google Workspace

เนื่องจาก Google จะมีการปรับขึ้นราคา Google Workspace ในช่วงต้นปี 2024 จะทำให้ราคาที่ต่ออายุและสมัครใหม่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดดังนี้

ชื่อ Plan
ราคาเดิม(ต้นปี2023)
ราคาใหม่(ต้นปี2024)
Business Starter
2,250 บาท / ปี
2,950 บาท / ปี
Business Standard
4,500 บาท / ปี
5,600 บาท / ปี
Business Plus
6,700 บาท / ปี
9,500 บาท / ปี

ข้อมูลโดยสรุป

สาเหตุที่ราคาของ Google Workspace ในแต่ละปีถึงมีราคาไม่เท่ากัน เนื่องจากทาง Google มีการปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าอยู่ตลอดโดยสาเหตุหลัก ๆ คือปัจจัยทางธุรกิจและการอัพเดทโปรโมชั่นสินค้า , ฟังก์ชั่นการทำการอยู่ตลอดทำให้ทางผู้จำหน่าย อย่าง Google มีการปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้น และสาเหตุที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั้นคือ ค่าเงินบาทและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ที่มีปรับขึ้น-ลงอยู่ตลอดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่ท่านยังสามารถใช้งาน Google Workspace ราคาถูกได้โดยการทำ Hybird

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี