ภาพประกอบหัวข้อGoogle workspace สามารถใช้ได้กี่อีเมลภายใน 1 โดเมน ? (How many emails can be used in Google Workspace within one domain?)

สำหรับการใช้งาน Google workspace นั้น ก็มีข้อกำหนดในส่วนของจำนวนอีเมลที่สามารถซื้อได้ใน 1 โดเมน โดยที่มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของแต่ละ Plan ใน Google Workspace

หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่า Google Workspace แต่ละ Plan นั้นแตกต่างกันอย่างไร เราจึงได้สรุปความแตกต่างหลัก ๆ ของ Google Workspace แต่ละ Plan ตามตารางด้านล่างนี้ (ดูรายละเอียดการปรับขึ้นราคาของ Google Workspace ในปี 2567)

รายละเอียด
Business Starter
Business Standard
Business Plus
ผู้ใช้งานสูงสุด
300 User/โดเมน
300 User/โดเมน
300 User/โดเมน
พื้นที่ Email (Gmail for coporate)
30 GB/User
2 TB/User
5 TB/User
จำนวนคนที่ประชุมพร้อมกันได้ (Google Meet)
100 คน
150 คน
500 คน
เครื่องมือสำหรับองค์กร เช่น Google DocGoogle SheetGoogle Slides
มี
มี
มี
การเก็บไฟล์บันทึกการประชุมไว้ใน (Google Drive)
มี
มี
ห้องเก็บข้อมูลนิรภัย (Google Vault)
มี
ราคา
2,650 / ปี
5,600 / ปี
9,500 / ปี
ตารางรายละเอียดของแต่ละ Plan ใน Google Workspace

หากต้องการใช้งานมากกว่า 300 User สามารถทำได้ไหม ?

จากรายละเอียดของแต่ละ Plan ใน Google Workspace ด้านบน จะเห็นได้ว่าแต่ละ Plan นั้นสามารถใช้งานได้สูงสุดเพียง 300 User เท่านั้น ซึ่งหากต้องการใช้งานมากกว่า 300 User ภายในโดเมนเดียวกันนั้น ต้องใช้งานเป็น Plan Enterprise ซึ่งราคา Google Workspace ของ Plan Enterprise นั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นทางเดียวที่สามารถทำได้

ข้อมูลโดยสรุป

ในแต่ละ Plan ของ Google workspace นั้น สามารถมีผู้ใช้งานได้สูงสุด 300 User/โดเมน เท่านั้น ซึ่งหากต้องการใช้งานมากกว่า 300 User ในโดเมนเดียว ต้องใช้งานเป็น Plan Enterprise แต่ก็ต้องแลกกับราคาที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้งาน Google Workspace ราคาถูก ได้โดยการทำแบบ Hybird

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี