ภาพประกอบหัวข้อGoogle Workspace ประกาศขึ้นราคาปี 2567 (Google Workspace announces price increase for 2024)

Google ได้ประกาศขึ้นราคาสินค้า Google Workspace (GSuite) ในปี  2567 (2024) ประมาณ 30% จากราคาเดิม โดย Google Workspace คือ ระบบอีเมลสำหรับองค์กรที่มาพร้อมกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกสำหรับทำงานในองค์กรที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ทำไมถึงขึ้นหรือปรับราคา ?

Google ได้แจ้งแก่ตัวแทนจำหน่ายถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับขึ้นราคาเนื่องจากเหตุผลด้านค่าเงินที่มีการแข็งตัวขึ้น รวมถึงได้มีการยกเลิก Promotion ที่ต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งโดยปกติเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วราคาขายในไทยเป็นราคา Promotion

จะปรับราคาเมื่อไหร่และมีผลกับใคร ?

Google ได้แจ้งแก่ตัวแทนจำหน่ายว่าจะมีการปรับขึ้นราคาของ Google Workspace ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 (Mar 5, 2024) โดยมีผลกับผู้ใช้งาน Google Workspace ทุกคนในประเทศไทย

ราคาใหม่เท่าไหร่ในประเทศไทย

Plan
ราคาเดิม
ราคาใหม่ (โดยประมาณ)
Business Starter
2,350
2,950
Business Standard
4,500
5,800
Business Plus
6,700
8,500
หน่วยบาทและเป็นราคาโดยประมาณ

จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ?

เทคโนโลยีแลนด์ ได้มี Solution Google Workspace Hybrid หรือการใช้งานระบบ Google Workspace ร่วมกับระบบ Email Hosting ของเทคโนโลยีแลนด์ ซึ่งมีทั้งแบบ Standard Email Hosting และ Email Hosting แบบไม่จำกัด User โดยสามารถให้ผู้บริหารใช้งานระบบ Google Workspace และพนักงานทั่วไปใช้งานระบบ Email Hosting ของเทคโนโลยีแลนด์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับ Google Workspace ไปถึง 80% โดยที่ประสิทธิภาพนั้น เรียนรู้การทำงาน >>

ข้อมูลโดยสรุป

Google จะปรับราคาสินค้า Google Workspace ทั้งหมดประมาณ 30% โดยจะมีผลต่อทุกผู้ใช้งานในประเทศไทยในวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยหากท่านต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานแบบ Google Workspace Hybrid จากเทคโนโลยีแลนด์ โดยสามารถประหยัดได้ถึง 80%

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี