เมื่อดูหรือแก้ไข Google Docs ทั่วไปปกติจะมองไม่เห็นอักขระที่ไม่ได้พิมพ์ เช่น ตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งส่วน แท็บ และช่องว่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาเพื่อดูว่าเอกสารมีการจัดวางอย่างไร เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ Google Workspace จะเห็นสัญลักษณ์หรือข้อความที่แสดงดังนี้

  • ย่อหน้า
  • เส้น
  • ตัวแบ่งส่วน
  • ตัวแบ่งหน้า
  • ตัวแบ่งคอลัมน์
  • แท็บ
  • ช่องว่าง

non printing characters

คุณลักษณะนี้ให้การแสดงภาพของสิ่งที่ควบคุมการจัดรูปแบบในเอกสาร ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบ Google Workspace ในการใช้งาน Google Docs ทำการแก้ไขที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นมาก

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้หรือไม่ Google Docs สามารถแสดง Code ได้

แทรกอิโมจิแบบ Inline พร้อมข้อความใน Google Docs

รู้หรือไม่โดเมนที่จดใหม่กับ Reseller อื่นจะย้ายมาที่ Google Domain เลยไม่ได้

เพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าใน Google Docs ในมือถือ

ทำลายน้ำแบบอักษรใน Google Docs

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี