สามารถเพิ่มลายน้ำข้อความลงในเอกสารใน Google Docs ได้แล้ว นอกจากนี้ เมื่อทำงานกับเอกสาร Microsoft Word ลายน้ำข้อความจะยังคงอยู่เมื่อนำเข้าหรือส่งออกไฟล์

ลายน้ำข้อความจะทำซ้ำในทุกหน้าในเอกสาร ทำให้มีประโยชน์ในการระบุสถานะไฟล์ เช่น “ลับ” หรือ “ร่าง” ก่อนที่จะแชร์ในวงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดก็ตาม นอกจากลายน้ำข้อความแล้ว ยังสามารถแทรกลายน้ำรูปภาพหรือรูปภาพด้านบนหรือด้านหลังข้อความได้

เริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบ: ไม่มีส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับคุณลักษณะนี้
ผู้ใช้ปลายทาง: ในการเริ่มต้น ให้ไปที่ แทรก > ลายน้ำ > ข้อความ ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มลายน้ำในเอกสาร

 

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใหม่ในการปรับแต่งตารางใน Google Docs

Google Drive เตือนผู้ใช้ถึงไฟล์ที่น่าสงสัย

Google Docs Export PDF แล้ว Font และช่องไฟไม่ตรง

กล่าวถึงผู้ใช้โดยตรงภายใน Google Docs

แสดงจำนวนคำที่พิมพ์ใน Google Docs

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี