ในกรณีที่คุณมีการจองตัวเครื่องบิน หรือ โรงแรม แล้วมีการส่งอีเมลยืนยันกลับมายัง inbox gmail ของคุณ สามารถ Sync Event ดังกล่าวของคุณ ไปยัง google calendar ได้โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีการดังนี้

 

วิธีการเปิดการใช้งาน เพิ่มกิจกรรมจาก Gmail ไปยัง google calendar โดยอัตโนมัติ

  1. เข้าไปที่ go0gle calender ไปที่ เมนูการตั้งค่า เลือก การตั้งค่า
  2. เลื่อนไปที่ กิจกรรมจาก google และเลือกที่ เพิ่มกิจกรรมจาก Gmail ไปยังปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติ
  3. ตั้งค่า ระดับการเข้าถึงกิจกรรม Gmail
  • ค่าเริ่มต้นของปฏิทิน ใครก็ตามที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมในปฏิทินของคุณสามารถดูชื่อและเวลาสำหรับกิจกรรมของคุณจาก Gmail เฉพาะผู้ที่สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของคุณเท่านั้นที่สามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ จากอีเมลของคุณเช่นหมายเลขการยืนยันสถานะเที่ยวบินหรือหมายเลขโทรศัพท์
    หมายเหตุ: หากคุณแบ่งปันปฏิทินของคุณสู่สาธารณะการเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้กิจกรรมของคุณจาก Gmail ปรากฏต่อสาธารณะ
  • ส่วนตัว เฉพาะผู้ที่สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงปฏิทินของคุณเท่านั้นที่สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมของคุณ ใครก็ตามที่สามารถดูปฏิทินของคุณ แต่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเหตุการณ์เป็น “ไม่ว่าง”
  • เฉพาะฉัน การเข้าถึงกิจกรรมในปฏิทินของคุณจะปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย


  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี