ภาพประกอบหัวข้อGoogle Drive คืออะไร ? (What is Google Drive?)

ทุกท่านที่ใช้งานอีเมลบริษัทระบบ Google Workspace มา แต่ยังไม่รู้ว่าใน Google Workspace นั้นมีอะไรที่มากกว่าระบบอีเมล มาทำความรู้จัก Google Drive ในบทความนี้กัน

Google Drive คืออะไร ?

Google Drive คือ หนึ่งในฟังชั่นที่มีมาให้ใน Google Workspace

Google Drive ทำหน้าที่อะไร ?

Google Drive ทำหน้าที่เป็นที่สำหรับเก็บไฟล์งาน หรือ รูปภาพต่าง ๆ และท่านยังสามารถแชร์ไฟล์งานของท่านที่อยู่ใน Drive นั้น ไปให้บุคคลที่ท่านต้องการสามารถเข้ามา ดู หรือ แก้ไข ไฟล์งานดังกล่าวได้อีกด้วย

Google Drive ได้พื้นที่เท่าไร ?

พื้นที่ของ Google Drive นั้นจะได้มากน้อยเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ Plan ต่าง ๆ ที่ท่านใช้งาน Google Workspace รายละเอียดดังนี้

  • Google Workspace Business Starter ได้พื้นที่ 30 GB
  • Google Workspace Business Standard ได้พื้นที่ 2 TB
  • Google Workspace Business Plus ได้พื้นที่ 5 TB

แต่พื้นที่ของ Google Drive นั้นก็จะรวมกับพื้นที่อีเมลเช่นเดียวกัน

ข้อมูลโดยสรุป

Google Drive คือ หนึ่งในฟังชั่นที่มีมาให้ใน Google Workspace ซึ่ง Google Drive ทำหน้าที่เป็นที่สำหรับเก็บไฟล์งาน หรือ รูปภาพต่าง ๆ และท่านยังสามารถแชร์ไฟล์งานของท่านที่อยู่ใน Drive นั้น ไปให้บุคคลที่ท่านต้องการสามารถเข้ามา ดู หรือ แก้ไข ไฟล์งานดังกล่าวได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี