เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือรายงาน

ทางด้านซ้าย ในส่วนการตรวจสอบ ให้คลิกผู้ดูแลระบบหรือ Admin

จะปรากฎหน้า log ในการเก็บข้อมูลโดยสามารถเลือกหมวดที่ต้องการแสดงได้โดยเลือกไอคินมุมขวามือ

เลือกหัวข้อที่ต้องการแสดง และกด Apply

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี