วิธีการเปลี่ยนภาษา Gmail บน G suite

ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Next เพื่อเข้าใช้งานหน้า Email

เลือกรูปเฟืองมุมบนขวามือ

จากนั้นเลือกหัวข้อ Setting

เลือกหัวข้อ Language คลิกเพื่อเลือกภาษา

เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน

จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดกดปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

 

[Google Workspace Admin] วิธีการการย้ายข้อมูลจาก office 365 ไปยัง Google Workspace

1.login ไปยัง คอนโซลผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Migration to gsuite

 

2.เลือกไปที่หัวข้อ กาารย้ายข้อมูล Data Migration

Migration to gsuite

 

3.เลือก ข้อมูล ที่ต้องการ Import (ได้ทีละหัวข้อเท่านั้น)

 • Email (อีเมล)
 • Contacts (รายชื่อติดต่อ)
 • Calendar (ปฏิทิน)

เลือกแล้วกด Continue (ดำเนินการต่อ)

Migration to gsuite

 

4.ในหน้าจอการย้ายข้อมูลอีเมล ให้ดำเนินการดังนี้

 • จากรายการที่มาของการย้ายข้อมูล ให้เลือก Microsoft @ Office 365
 • จากรายการโปรโตคอลการเชื่อมต่อ ให้เลือก IMAP แล้วเลือกตัวเลือกที่มีดังนี้
  ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP (outlook.office365.com:993)
 • ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชีสำหรับยืนยันความถูกต้องของระบบเดิม (Account ของ Admin)คลิกเชื่อมต่อ

หมายเหตุ ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีของบทบาทและโปรโตคอลการเชื่อมต่อถูกต้อง จากนั้นคลิกเชื่อมต่ออีกครั้ง

Migration to gsuite

 

5.ไปที่ย้ายข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้คนเดียว จะเป็น POPUP ให้ใส่รายละเอียด

 • ย้ายข้อมูลจาก : ที่อยู่อีเมลต้นทาง  และรหัสผ่าน
 • ย้ายข้อมูลไปที่ : ที่อยู่อีเมลที่อยู่ภายใต้ User ของ Gsuite ที่่ต้องการย้ายข้อมูลมา

ส่วนการ  ย้ายข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้หลายคน จะมีให้ดาวโหลด ไฟล์ .CSV สำหรับใส่ข้อมูลพร้อมกันหลายผู้ใช้แล้ว Upload File

Migration to gsuite

[Google Workspace Admin] วิธีการการจัดการบัญชีผู้ดูแลระบบ Google Admin Console

1.ไปที่ admin.google.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้

2.ไปที่ Logo Main Menu ตามภาพ

Edit Admin Google

 

3.ไปที่ Account > Admin roles

Edit Admin Google

 

3.1 ไปที่ Super Admin > Assign Admins ในกรณีต้องการเพิ่ม Admin

Edit Admin Google

Edit Admin Google

 

3.2 ไปที่ Super Admin > เลือก Check Box หน้าชื่อ Admin > Unassign Admins  ในกรณีต้องการเปลี่ยน Admin

Edit Admin Google

Edit Admin Google

 

[Google Workspace Admin] วิธีการปรับแต่งหน้า admin

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก App

เลือก Google Workspace

เลือก Gmail

เลือก Advanced Setting

สามารถเลือกแถบเมนูด้านซ้ายและดำเนินการปรับแต่งหน้า Admin ตามความต้องการ เช่นการปรับแต่ง link website เป็นต้น

[Google Workspace Admin]วิธีการสร้างสิทธิแบบเฉพาะ

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก Admin roles

เลือกการกำหนดสิทธิ ไดังดังนี้

1.เป็นการ create  ตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิที่นอกเหนือจากระบบกำหนดให้ ดังภาพ

2.เลือกสิทธิที่ต้องการกำหนดเช่น Group  Admin  ต้องการให้ email ใดเป็น Admin โดยกดเลือก Assing Admin

จากนั้นกรอกชื่อ email ที่มีอยู่ในระบบ และกด Confirm assignment

3.เป็นการระบุหน้าที่ขอบเขตให้แต่ละ Admin สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้

 

 

[Google Workspace Admin]วิธีการ create group

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก Groups

เลือก Create Groups กรณีที่สร้างครั้งแรก หรือเลือกปุ่มสีเหลืองด้านล่างขวา

ใส่ข้อมูล

name groups:ชื่อกลุ่ม

group email address:emailของกลุ่ม

Access Level :ระดับการเข้าถึง (สามารถเลือกได้)

เมื่อเสร็จแล้วกด Create เป็นการสร้างกลุ่มเรียบร้อย

 

 

 

[Google Workspace Admin] การย้ายบัญชี Google Workspace ไปยังตัวแทนจำหน่ายอื่น

Google ต้องใช้โทเค็นการโอนในกรณีที่คุณโอนการจัดการบัญชีให้ตัวแทนจำหน่ายรายอื่น เพราะโทเค็นจะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ ซึ่งในกรณีการย้ายตัวแทนจำหน่ายจะไม่สามารถนำระยะเวลาการให้บริการที่เหลืออยู่นำไปใช้ กับผู้ให้บริการใหม่ได้ จะต้องเป็นการเริ่มต้นสัญญาการให้บริการใหม่เท่านั้น

 

1. ไปที่ admin.google.com/TransferToken

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Username และ Password ของผู้ดูแลระบบในโดเมน
หน้านี้จะสร้างโทเค็นโดยอัตโนมัติ

3.ระบบจะมอบชุดตัวเลขและตัวอักษณของโทเค็นเพื่อส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ นำไปย้ายตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ: โทเค็นการโอนมีอายุ 14 วันนับจากวันที่สร้าง

[Google Workspace Admin] การตั้งค่า MX และ TXT สำหรับ Google Workspace และ Gmail

 1. Login หน้า Control Panel Domain DNS ที่ใช้งานปัจจุบัน ไปทีการจัดการ MX
 2. ลบระเบียน MX ของเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าไม่สามารถลบระเบียนที่มีอยู่ได้ ให้เปลี่ยนตัวเลขลำดับความสำคัญเป็น 20 ขึ้นไป
 3. เพิ่มระเบียน MX ใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมลของ Google
ชื่อ/โฮสต์/ชื่อแทน Time to Live (TTL*) ประเภทระเบียน ลำดับความสำคัญ ค่า/คำตอบ/ปลายทาง
3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

4. เพิ่มระเบียน TXT ใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมลของ Google

“v=spf1 include:_spf.google.com ~all”

 

5.กดบันทึก

 

 

โดยต้องรอ DNS Update เพื่อใช้งานระบบอีเมลใหม่ภายใต้ Google Workspace ภายใน 6 ชั่วโมง แต่ระบบอาจใช้เวลาดำเนินการถึง 48–72 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะได้รับอีเมลในที่อยู่อีเมลใหม่ ขึ้นอยู่กับโฮสต์ของโดเมนที่คุณใช้งานอยู่

[Google Workspace Admin] การย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการเดิม Server IMAP ไปยัง Google Workspace

วิธีการนี้ใช้สำหรับ Server IMAP ต้นทาง มีใบรับรอง SSL ที่เชื่อถือได้ เท่านั้น และก่อนการย้ายข้อมูล ต้องดำเนินการสร้าง Email Account ในระบบของ Gsuite ไว้ล่วงหน้า

 

1.login ไปยัง คอนโซลผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Migration to gsuite

 

2.เลือกไปที่หัวข้อ กาารย้ายข้อมูล Data Migration

Migration to gsuite

 

3.เลือก ข้อมูล ที่ต้องการ Import (ได้ทีละหัวข้อเท่านั้น)

 • Email (อีเมล)
 • Contacts (รายชื่อติดต่อ)
 • Calendar (ปฏิทิน)

เลือกแล้วกด Continue (ดำเนินการต่อ)

Migration to gsuite

 

4.ในหน้าจอการย้ายข้อมูลอีเมล ให้ดำเนินการดังนี้

 • จากรายการที่มาของการย้ายข้อมูล ให้เลือก ฉันไม่ทราบ/เซิร์ฟเวอร์ IMAP อื่น
 • จากรายการโปรโตคอลการเชื่อมต่อ ให้เลือก IMAP แล้วเลือกตัวเลือกที่มีดังนี้
  ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP (เช่น imap.yourdomain.com)
  ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP และหมายเลขพอร์ตในรูปแบบ ชื่อ:พอร์ต (เช่น imap.yourdomain.com:993)
 • ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชีสำหรับยืนยันความถูกต้องของระบบเดิม (Account ของ Admin)คลิกเชื่อมต่อ

หมายเหตุ ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีของบทบาทและโปรโตคอลการเชื่อมต่อถูกต้อง จากนั้นคลิกเชื่อมต่ออีกครั้ง

Migration to gsuite

 

5.ไปที่ย้ายข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้คนเดียว จะเป็น POPUP ให้ใส่รายละเอียด

 • ย้ายข้อมูลจาก : ที่อยู่อีเมลต้นทาง  และรหัสผ่าน
 • ย้ายข้อมูลไปที่ : ที่อยู่อีเมลที่อยู่ภายใต้ User ของ Gsuite ที่่ต้องการย้ายข้อมูลมา

ส่วนการ  ย้ายข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้หลายคน จะมีให้ดาวโหลด ไฟล์ .CSV สำหรับใส่ข้อมูลพร้อมกันหลายผู้ใช้แล้ว Upload File

Migration to gsuite