เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก App

เลือก Google Workspace

เลือก Gmail

เลือก Advanced Setting

สามารถเลือกแถบเมนูด้านซ้ายและดำเนินการปรับแต่งหน้า Admin ตามความต้องการ เช่นการปรับแต่ง link website เป็นต้น

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี