เข้าหน้าเว็บเมล์ของ gmail
จากนั้นเลือกกด Settings

 

เลือกหัวข้อ forwarding and POP/IMAP
1. เลือก Enable POP for all mail
2. เลือก Enable IMAP

 

เปิดโปรแกรม Thunderbird
จากนั้นกด Email และ Password

 

1. เลือกหัวข้อ IMAP
2. กด Manual config

 

กรอกข้อมูลของอีเมล์
1. ใส่ชื่อเซิฟเวอร์ของ gmail
Incoming mail server : imap.gmail.com Port 993 SSL
Outgoing mail server : smtp.gmail.com Port 465 SSL

2. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว เลือก Done

 

โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Browser เพื่อให้ยืนยันการติดตั้งอีเมล์
ให้กด ถัดไป

 

จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านของอีเมล์
แล้วกด ถัดไป

 

จากนั้นให้กด อนุญาต
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี