วิธีการเปลี่ยนภาษา Gmail บน G suite

ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Next เพื่อเข้าใช้งานหน้า Email

เลือกรูปเฟืองมุมบนขวามือ

จากนั้นเลือกหัวข้อ Setting

เลือกหัวข้อ Language คลิกเพื่อเลือกภาษา

เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน

จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดกดปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

 

[Google Workspace] วิธีติดตั้งอีเมล์ลงมือถือผ่าน App Gmail (android)

กดเข้า APP Gmail

 

เมื่อ App เปิดแล้วทำการกด “ข้าม”

 

ดำเนินการกด “เพิ่มที่อยู่อีเมล”

 

เลือกหัวข้อ “Google”

 

ทำการกรอกชื่ออีเมล์

 

กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

 

ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการเข้าใช้งาน
ให้กด “ฉันยอมรับ”

 

จากนั้นให้กด “ยอมรับ”

 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
จะมีชื่ออีเมล์โชว์แสดง ให้กด “พาฉันไปที่ GMAIL”

 

หน้าจอกล่อง Inbox ของ App Gmail

[Google Workspace] วิธีติดตั้งอีเมล์ลง Thunderbird

เข้าหน้าเว็บเมล์ของ gmail
จากนั้นเลือกกด Settings

 

เลือกหัวข้อ forwarding and POP/IMAP
1. เลือก Enable POP for all mail
2. เลือก Enable IMAP

 

เปิดโปรแกรม Thunderbird
จากนั้นกด Email และ Password

 

1. เลือกหัวข้อ IMAP
2. กด Manual config

 

กรอกข้อมูลของอีเมล์
1. ใส่ชื่อเซิฟเวอร์ของ gmail
Incoming mail server : imap.gmail.com Port 993 SSL
Outgoing mail server : smtp.gmail.com Port 465 SSL

2. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว เลือก Done

 

โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Browser เพื่อให้ยืนยันการติดตั้งอีเมล์
ให้กด ถัดไป

 

จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านของอีเมล์
แล้วกด ถัดไป

 

จากนั้นให้กด อนุญาต
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง

[Google Workspace] วิธีติดตั้งอีเมล์ลงโปรแกรม MS Outlook

เข้าหน้าเว็บเมล์ของ gmail
จากนั้นเลือกกด Settings

 

เลือกหัวข้อ forwarding and POP/IMAP
1. เลือก Enable POP for all mail
2. เลือก Enable IMAP

 

เปิดโปรแกรม Outlook
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อ Manual setup ตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อ POP or IMAP ตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อ Account Type : IMAP ตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

กรอกข้อมูลของอีเมล์
1. ใส่ชื่อเซิฟเวอร์ของ gmail
Incoming mail server : imap.gmail.com
Outgoing mail server : smtp.gmail.com

2. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว เลือก More Settings ..

 

เลือกหัวข้อ Outgoing Server
แล้วติ๊กตามรูปภาพ

 

จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Advanced
ให้ปรับ Port และ Type เป็น
Incoming : 993 , SSL
Outgoing : 465 , SSL

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทั้งหมด
จะแสดงตามรูปภาพ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

[Google Workspace] วิธีตั้ง Auto Forward

ดำเนินการเข้า Settings

 

จากนั้นให้เลือกหัวข้อดังนี้
1. เข้าหัวข้อ Forwarding and POP/IMAP
2. เลือก Add a forwarding address

 

จากนั้นให้ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ส่ง Auto Forward

 

ระบบจะโชว์หน้าต่างให้ยืนยันการตั้งค่า กด Proceed

 

เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้ว ต้องทำการเปิดการ Auto Forward
ให้ติ๊กหัวข้อ Forward a copy …

 

จากนั้นกด Save Changes

[Google Workspace] วิธีติดตั้งอีเมล์ลงมือถือ iphone

เข้า Settings ของมือถือ iPhone

 

จากนั้นเลือกหัวข้อ Passwords & Accounts

 

เลือก Add Account

 

เลือกหัวข้อ Google

 

ระบบจะให้กรอกข้อมูลชื่ออีเมล์ที่ต้องการติดตั้ง
ทำการกรอกชื่ออีเมล์

 

จากนั้นให้กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

 

จากนั้นให้กด Save

 

เสร็จสมบูรณ์

[Google Workspace] วิธีติดตั้งอีเมล์ลงมือถือผ่าน App Gmail (ios)

เข้า App Gmail
หากไม่มีในมือถือต้องทำการ Download

 

จากนั้นให้กด Sign IN

 

เลือกหัวข้อ Google

 

ระบบจะให้ยืนยัน ให้กด Continue

 

จากนั้นให้กรอกชื่ออีเมล์

 

กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

 

ระบบจะสอบถามให้กด Allow

 

กด GOT IT

 

เสร็จสิ้นกระบวนการ Add Email