เข้า Settings ของมือถือ iPhone

 

จากนั้นเลือกหัวข้อ Passwords & Accounts

 

เลือก Add Account

 

เลือกหัวข้อ Google

 

ระบบจะให้กรอกข้อมูลชื่ออีเมล์ที่ต้องการติดตั้ง
ทำการกรอกชื่ออีเมล์

 

จากนั้นให้กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

 

จากนั้นให้กด Save

 

เสร็จสมบูรณ์
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี