ดำเนินการเข้า Settings

 

จากนั้นให้เลือกหัวข้อดังนี้
1. เข้าหัวข้อ Forwarding and POP/IMAP
2. เลือก Add a forwarding address

 

จากนั้นให้ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ส่ง Auto Forward

 

ระบบจะโชว์หน้าต่างให้ยืนยันการตั้งค่า กด Proceed

 

เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้ว ต้องทำการเปิดการ Auto Forward
ให้ติ๊กหัวข้อ Forward a copy …

 

จากนั้นกด Save Changes
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี