Google ต้องใช้โทเค็นการโอนในกรณีที่คุณโอนการจัดการบัญชีให้ตัวแทนจำหน่ายรายอื่น เพราะโทเค็นจะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ ซึ่งในกรณีการย้ายตัวแทนจำหน่ายจะไม่สามารถนำระยะเวลาการให้บริการที่เหลืออยู่นำไปใช้ กับผู้ให้บริการใหม่ได้ จะต้องเป็นการเริ่มต้นสัญญาการให้บริการใหม่เท่านั้น

 

1. ไปที่ admin.google.com/TransferToken

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Username และ Password ของผู้ดูแลระบบในโดเมน
หน้านี้จะสร้างโทเค็นโดยอัตโนมัติ

3.ระบบจะมอบชุดตัวเลขและตัวอักษณของโทเค็นเพื่อส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ นำไปย้ายตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ: โทเค็นการโอนมีอายุ 14 วันนับจากวันที่สร้าง

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี