วิธีการนี้ใช้สำหรับ Server IMAP ต้นทาง มีใบรับรอง SSL ที่เชื่อถือได้ เท่านั้น และก่อนการย้ายข้อมูล ต้องดำเนินการสร้าง Email Account ในระบบของ Gsuite ไว้ล่วงหน้า

 

1.login ไปยัง คอนโซลผู้ดูแลระบบ https://admin.google.com

Migration to gsuite

 

2.เลือกไปที่หัวข้อ กาารย้ายข้อมูล Data Migration

Migration to gsuite

 

3.เลือก ข้อมูล ที่ต้องการ Import (ได้ทีละหัวข้อเท่านั้น)

 • Email (อีเมล)
 • Contacts (รายชื่อติดต่อ)
 • Calendar (ปฏิทิน)

เลือกแล้วกด Continue (ดำเนินการต่อ)

Migration to gsuite

 

4.ในหน้าจอการย้ายข้อมูลอีเมล ให้ดำเนินการดังนี้

 • จากรายการที่มาของการย้ายข้อมูล ให้เลือก ฉันไม่ทราบ/เซิร์ฟเวอร์ IMAP อื่น
 • จากรายการโปรโตคอลการเชื่อมต่อ ให้เลือก IMAP แล้วเลือกตัวเลือกที่มีดังนี้
  ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP (เช่น imap.yourdomain.com)
  ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP และหมายเลขพอร์ตในรูปแบบ ชื่อ:พอร์ต (เช่น imap.yourdomain.com:993)
 • ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชีสำหรับยืนยันความถูกต้องของระบบเดิม (Account ของ Admin)คลิกเชื่อมต่อ

หมายเหตุ ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีของบทบาทและโปรโตคอลการเชื่อมต่อถูกต้อง จากนั้นคลิกเชื่อมต่ออีกครั้ง

Migration to gsuite

 

5.ไปที่ย้ายข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้คนเดียว จะเป็น POPUP ให้ใส่รายละเอียด

 • ย้ายข้อมูลจาก : ที่อยู่อีเมลต้นทาง  และรหัสผ่าน
 • ย้ายข้อมูลไปที่ : ที่อยู่อีเมลที่อยู่ภายใต้ User ของ Gsuite ที่่ต้องการย้ายข้อมูลมา

ส่วนการ  ย้ายข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้หลายคน จะมีให้ดาวโหลด ไฟล์ .CSV สำหรับใส่ข้อมูลพร้อมกันหลายผู้ใช้แล้ว Upload File

Migration to gsuite

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี