เข้า App Gmail
หากไม่มีในมือถือต้องทำการ Download

 

จากนั้นให้กด Sign IN

 

เลือกหัวข้อ Google

 

ระบบจะให้ยืนยัน ให้กด Continue

 

จากนั้นให้กรอกชื่ออีเมล์

 

กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

 

ระบบจะสอบถามให้กด Allow

 

กด GOT IT

 

เสร็จสิ้นกระบวนการ Add Email
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี