หากมีผู้ทำงานร่วมกันจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์ของผู้ใช้งาน

 • ใน Google Drive สตรีมกิจกรรมจะแสดงว่ามีใครให้ความเห็นแก้ไขย้ายหรือแชร์ไฟล์
 • ใน Google เอกสารชีตและสไลด์ประวัติรุ่นจะแสดงว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงใดและเมื่อใด

 

วิธีการดูสตีมใน drive

 1. ในไดรฟ์ที่ด้านบนขวาคลิกดูรายละเอียด
 2. แท็บกิจกรรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติและกิจกรรมทั้งหมดใน My Drive จะปรากฏ สำหรับแต่ละกิจกรรมรายละเอียดประกอบด้วย:ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้รับผลกระทบ
  ผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง
  วันที่และเวลาของกิจกรรม
  ผู้ใช้รายอื่นที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
 3. ใน My Drive เลือกรายการใด ๆ เพื่อดูรายละเอียดเฉพาะ

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี