เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ Google เอกสารชีตและสไลด์และไฟล์อื่น ๆ เช่นไฟล์Microsoft Officeและไฟล์Adobe PDF คนที่ผู้ใช้งานทำงานด้วยสามารถตอบกลับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้ Google Workspace ตัวอย่างเช่นหากเพื่อนร่วมงานเปิดไฟล์โดยใช้Microsoft Word พวกเขาจะเห็นความคิดเห็นของผู้ใช้งานในไฟล์และสามารถตอบกลับได้

 

วิธีการแบ่งปันงานของผู้ใช้งาน

 1. ใน Google Drive ให้เลือกไฟล์และคลิกแชร์
 2. ป้อนชื่อของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วย
 3. คลิกแก้ไขและเลือกสามารถแก้ไขสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสามารถดูได้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงที่ต้องการให้
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในช่องแจ้งเตือนบุคคลแล้วคลิกส่ง

 

วิ๊ธีการมอบหมายงานด้วยการแท็กบุคคลในความคิดเห็น

 1. ในไดรฟ์ให้คลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่แชร์ไฟล์ที่สร้างโดยเปิดเอกสารแผ่นงานหรือสไลด์ ไฟล์ที่สร้างขึ้นภายนอกโปรแกรมแก้ไขเอกสารของ Google เช่นไฟล์ Office และ PDF เปิดอยู่ในหน้าตัวอย่างของไดรฟ์
 2. (ไฟล์ที่เปิดในตัวอย่างก่อนไดรฟ์เท่านั้น) ที่ด้านบนให้คลิก เพิ่มเติม> เปิดด้วย> Google เอกสาร, Google ชีตหรือ Google สไลด์
 3. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 4. คลิกความคิดเห็นความคิดเห็น> เพิ่มความคิดเห็น
 5. ป้อนความคิดเห็นของหากต้องการระบุที่อยู่ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) และอีเมลของพวกเขาในข้อความแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น: +cassy@solarmora.com
  บุคคลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและตอบกลับความคิดเห็นได้
 6. เมื่อพอใจกับผลลัพธ์แล้วให้คลิกแก้ไขเสร็จสิ้น

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี