จากหน้า admin
ให้กดเข้าที่หัวข้อ Users

 

กดเลือกอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมล์
จากนั้นกดเลือกเมนู Rename User

 

ระบบจะแสดงชื่ออีเมล์ปัจจุบัน

 

ดำเนินการกรอกชื่ออีเมล์ใหม่
จากนั้นกด Rename

 

ระบบจะแจ้งผลกระทบเมื่อเปลี่ยนชื่ออีเมล์
ให้กด Rename

 

ระบบทำการเปลี่ยนชื่ออีเมล์ให้ทันที
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี