เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือ รายงาน

ด้านซ้ายมือจะถือแถบเมนูด้านซ้ายเลือก Admin

คลิกเลือกคอลัมน์  ที่ด้านขวาบน แล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการดูหรือซ่อน ดังนี้

 

โดยการเลือกข้อมูลที่จะแสดงใน Log สามารถเลือกได้ดังนี้

Event Name : การดำเนินการที่บันทึกไว้ เช่น การเพิกถอนคีย์ความปลอดภัยหรือการลบผู้ใช้

Event Description : รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ เช่น ชื่อผู้ใช้ที่ถูกลบ

Admin : ผู้ดูแลที่ดำเนินการนั้น ๆ

Date :วันและเวลาของกิจกรรม

IP Address : ที่อยู่ IP ของผู้ดูแลระบบ โดยที่อยู่นี้ตามปกติแล้วจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ดูแลระบบ แต่อาจเป็นที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ VPN

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี