การสร้าง Group ใน Hangout chat เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลรวมถึงสามารถใช้งานแนบไฟล์รับส่งที่ใช้งานได้ดีกับ Google Drive อีกด้วย

วิธีการสร้าง Group ใน Hangout Chat

  • เข้าที่ Hangout Chat ของผู้ใช้งานกดสร้างห้องแชท

  • ใส่ชื่อห้องแชทที่ต้องการสร้าง จากนั้นกดปุ่มสร้าง

  • รายชื่อห้องที่ถูกสร้างจะอยู่ด้านซ้าย กดปุ่มเพิ่มผู้คนและบ็อต

  • เลือกคนที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม

  • เมื่อเพิ่มแล้วจะขึ้นเป็นแชทการสนทนาระหว่างคนภายใน Group

โดย Group ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถแก้ไขชื่อ Group หรือเพิ่มผู้ใช้งานได้ดังรูป

 

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Technology Land ผู้จัดจำหน่าย Google Workspace

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี