วิธีการสร้าง Group ใน Hangout Chat

การสร้าง Group ใน Hangout chat เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลรวมถึงสามารถใช้งานแนบไฟล์รับส่งที่ใช้งานได้ดีกับ Google Drive อีกด้วย

วิธีการสร้าง Group ใน Hangout Chat

  • เข้าที่ Hangout Chat ของผู้ใช้งานกดสร้างห้องแชท

  • ใส่ชื่อห้องแชทที่ต้องการสร้าง จากนั้นกดปุ่มสร้าง

  • รายชื่อห้องที่ถูกสร้างจะอยู่ด้านซ้าย กดปุ่มเพิ่มผู้คนและบ็อต

  • เลือกคนที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม

  • เมื่อเพิ่มแล้วจะขึ้นเป็นแชทการสนทนาระหว่างคนภายใน Group

โดย Group ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถแก้ไขชื่อ Group หรือเพิ่มผู้ใช้งานได้ดังรูป

 

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Technology Land ผู้จัดจำหน่าย Google Workspace

Hangout Chat สำหรับ Google Workspace คืออะไร

Hangout Chat ระบบห้องสนทนา รับ-ส่ง ข้อมูล รองรับทั้งหมด 28 ภาษา ห้องแชทแต่ละห้องรองรับสมาชิกได้สูงสุด 8,000 คน และสามารถใช้งานแนบไฟล์รับส่งที่ใช้งานได้ดีกับ Google Drive อีกด้วย

ปฏิทินและไดรฟ์ของ Google Workspace

ภาพนี้อ้างอิงจาก : https://gsuite.google.com

ทำให้การสนทนาผ่าน Hangout Chat นั้นผู้สนทนาสามารถสื่อสารกันได้ทุกสถานที่เพียงแค่มี Internet โดยไม่พลาดข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ร่วมการทำงานและตัดสินใจเกี่ยวกับการทำเนินงานได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

วิธีการใช้งาน Chat ผ่านระบบ Google Workspace

Hangout Chat หรือ  Platformในการรับส่งข้อความซึ่งเอื้ออำนวยมากในการทำงานของบุคคลในองค์กรหรือการประสานงานภายนอกซึ่งห้องแชทเป็นการทำงาน Online ผ่านระบบ Internet มีคำสั่งชุดคำถามเพื่อความคล่องตัวในการทำงานตอนนี้มีภาษารองรับถึง 28 ภาษา และแต่ละห้องแชทสามารถรองรับสมาชิกได้ถึง 8,000 คน

วิธีการเข้าใช้งาน ดังนี้

1.เข้าสู่ระบบ Gsuite

2.เลือกที่ Google App

3.เลือก Chat

4.เมื่อเข้ามาแล้วสามารถค้นหาผู้สนทนาหรือเพิ่มห้องสนทนาที่ด้านซ้าย

5.โดยสามารถเลือกได้ดังนี้

  • ข้อความกลุ่ม
  • ส่งข้อความถึงบ็อต
  • สร้างห้องแชท

เข้าห้องแชท

6.โดยระบบยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนหรือระบบการ online ได้

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง