ภาพประกอบหัวข้อGoogle Workspace ประกาศขึ้นราคาปี 2567 (Google Workspace announces price increase for 2024)

Google Workspace ประกาศขึ้นราคาปี 2567

Google ได้ประกาศขึ้นราคาสินค้า Google Workspace (GSuite) ในปี  2567 (2024) ประมาณ 30% จากราคาเดิม โดย Google Workspace คือ ระบบอีเมลสำหรับองค์กรที่มาพร้อมกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกสำหรับทำงานในองค์กรที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ทำไมถึงขึ้นหรือปรับราคา ?

Google ได้แจ้งแก่ตัวแทนจำหน่ายถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับขึ้นราคาเนื่องจากเหตุผลด้านค่าเงินที่มีการแข็งตัวขึ้น รวมถึงได้มีการยกเลิก Promotion ที่ต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งโดยปกติเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วราคาขายในไทยเป็นราคา Promotion

จะปรับราคาเมื่อไหร่และมีผลกับใคร ?

Google ได้แจ้งแก่ตัวแทนจำหน่ายว่าจะมีการปรับขึ้นราคาของ Google Workspace ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 (Mar 5, 2024) โดยมีผลกับผู้ใช้งาน Google Workspace ทุกคนในประเทศไทย

ราคาใหม่เท่าไหร่ในประเทศไทย

Plan
ราคาเดิม
ราคาใหม่ (โดยประมาณ)
Business Starter
2,350
2,950
Business Standard
4,500
5,600
Business Plus
6,700
9,500
หน่วยบาทและเป็นราคาโดยประมาณ

จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ?

เทคโนโลยีแลนด์ ได้มี Solution Google Workspace Hybrid หรือการใช้งานระบบ Google Workspace ร่วมกับระบบ Email Hosting ของเทคโนโลยีแลนด์ ซึ่งมีทั้งแบบ Standard Email Hosting และ Email Hosting แบบไม่จำกัด User โดยสามารถให้ผู้บริหารใช้งานระบบ Google Workspace และพนักงานทั่วไปใช้งานระบบ Email Hosting ของเทคโนโลยีแลนด์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับ Google Workspace ไปถึง 80% โดยที่ประสิทธิภาพนั้น เรียนรู้การทำงาน >>

ข้อมูลโดยสรุป

Google จะปรับราคาสินค้า Google Workspace ทั้งหมดประมาณ 30% โดยจะมีผลต่อทุกผู้ใช้งานในประเทศไทยในวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยหากท่านต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถใช้งาน Google Workspace ราคาถูก แบบ Hybrid จากเทคโนโลยีแลนด์ โดยสามารถประหยัดได้ถึง 80%

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

ภาพประกอบหัวข้อGoogle workspace สามารถใช้ได้กี่อีเมลภายใน 1 โดเมน ? (How many emails can be used in Google Workspace within one domain?)

Google workspace สามารถใช้ได้กี่อีเมลภายใน 1 โดเมน ?

สำหรับการใช้งาน Google workspace นั้น ก็มีข้อกำหนดในส่วนของจำนวนอีเมลที่สามารถซื้อได้ใน 1 โดเมน โดยที่มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของแต่ละ Plan ใน Google Workspace

หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่า Google Workspace แต่ละ Plan นั้นแตกต่างกันอย่างไร เราจึงได้สรุปความแตกต่างหลัก ๆ ของ Google Workspace แต่ละ Plan ตามตารางด้านล่างนี้ (ดูรายละเอียดการปรับขึ้นราคาของ Google Workspace ในปี 2567)

รายละเอียด
Business Starter
Business Standard
Business Plus
ผู้ใช้งานสูงสุด
300 User/โดเมน
300 User/โดเมน
300 User/โดเมน
พื้นที่ Email (Gmail for coporate)
30 GB/User
2 TB/User
5 TB/User
จำนวนคนที่ประชุมพร้อมกันได้ (Google Meet)
100 คน
150 คน
500 คน
เครื่องมือสำหรับองค์กร เช่น Google DocGoogle SheetGoogle Slides
มี
มี
มี
การเก็บไฟล์บันทึกการประชุมไว้ใน (Google Drive)
มี
มี
ห้องเก็บข้อมูลนิรภัย (Google Vault)
มี
ราคา
2,650 / ปี
5,600 / ปี
9,500 / ปี
ตารางรายละเอียดของแต่ละ Plan ใน Google Workspace

หากต้องการใช้งานมากกว่า 300 User สามารถทำได้ไหม ?

จากรายละเอียดของแต่ละ Plan ใน Google Workspace ด้านบน จะเห็นได้ว่าแต่ละ Plan นั้นสามารถใช้งานได้สูงสุดเพียง 300 User เท่านั้น ซึ่งหากต้องการใช้งานมากกว่า 300 User ภายในโดเมนเดียวกันนั้น ต้องใช้งานเป็น Plan Enterprise ซึ่งราคา Google Workspace ของ Plan Enterprise นั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นทางเดียวที่สามารถทำได้

ข้อมูลโดยสรุป

ในแต่ละ Plan ของ Google workspace นั้น สามารถมีผู้ใช้งานได้สูงสุด 300 User/โดเมน เท่านั้น ซึ่งหากต้องการใช้งานมากกว่า 300 User ในโดเมนเดียว ต้องใช้งานเป็น Plan Enterprise แต่ก็ต้องแลกกับราคาที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้งาน Google Workspace ราคาถูก ได้โดยการทำแบบ Hybird

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ