ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Next เพื่อเข้าใช้งานหน้า Email

เลือกรูปเฟืองมุมบนขวามือ

จากนั้นเลือกหัวข้อ Setting

เลือกหัวข้อ Language คลิกเพื่อเลือกภาษา

เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน

จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดกดปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี