Google Group หรือ Google  Groups for Business เป็นการสร้างกลุ่มภายในองค์กรเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรซึ่งจะมี Feature หลากหลายแบบซึ่งผู้สร้างสามารถเลือกตอนสร้างกลุ่มได้ เช่น

  • รายชื่อ Email
  • Web Forum
  • Forum ถามตอบ
  • กล่องจดหมายสำหรับทำงานร่วมกัน

วิธีการเข้าใช้งาน  ดังนี้

1.เข้าสู่ระบบ Gsuite

2..เลือกที่ Google App

3เลือก อื่นๆ

4.เลือก Groups

5.เลือกสร้างกลุ่ม

6.ใส่ชื่อ Group และสามารถเลือกประเภทได้ดังนี้

  • รายชื่อ Email เป็นรายชื่อemailที่ต้องการเข้า Group
  • Web Forum เป็นการกำหนดให้คนภายในกลุ่มสามารถตอบโต้อภิปรายร่วมกัน
  • Forum ถามตอบ มีฟีเจอร์พิเศษเพื่อสนับสนุนในการตอบคำถาม
  • กล่องจดหมายสำหรับทำงานร่วมกัน สามารถตั้งหัวข้อและให้ใครเป็นผู้ดูแล

7.สามารถเลือกผู้ใช้งานให้ใครสามารถดูหัวข้อที่สร้างได้ ดังภาพ

8.สามารถเลือกผู้ใช้งานให้ใครสามารถดูโพสต์ที่สร้างได้ ดังภาพ

10.กดสร้างเพื่อสร้าง Groups

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี