ใน Hangouts Meet คุณจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอโดยใช้แอป Meet หรือจะป้อนรหัสการประชุมก็ได้ คุณจะใช้แอป Meet ผ่านบัญชี Google ใดก็ได้ เช่น บัญชี Google Workspace หรือบัญชี @gmail.com

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้าร่วมหลังคนที่ 5 เป็นต้นไปจะไม่มีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนและจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติ

เข้าร่วมจากแอป Hangouts Meet

 1. เปิดแอป Hangouts Meet
 2. เลื่อนขึ้นจากด้านล่างเพื่อดูการประชุมที่นัดหมายไว้
 3. แตะเข้าร่วมหรือเลือกการประชุมจากรายการแล้วแตะเข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากกำหนดการ

เข้าร่วมโดยใช้รหัสหรือชื่อเล่นการประชุม

การประชุมทางวิดีโอของ Meet ทุกครั้งจะมีรหัสซึ่งคุณใช้เข้าร่วมประชุมได้ รหัสการประชุมจะประกอบด้วยชุดอักขระ เช่น abc-defg-hjk คุณจะทราบรหัสการประชุมได้จากข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ได้รับหรือที่ท้ายลิงก์การประชุม

ชื่อเล่นเป็นคำสั้นๆ ที่มีความหมายเช่น “การประชุมของเรา” คนอื่นๆ ในองค์กรจะเข้าร่วมการประชุมเดียวกันได้หากใช้ชื่อเล่นเดียวกัน

 1. เปิดแอป Hangouts Meet แล้วแตะรหัสการประชุม
 2. ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุมหมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องป้อนเครื่องหมายขีดกลางในรหัสการประชุม
 3. แตะเข้าร่วมการประชุม
 4. (ไม่บังคับ) ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าร่วมจากองค์กรอื่นหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Workspace
  • เลือกขอเข้าร่วม
  • ป้อนชื่อ แล้วแตะขอเข้าร่วม

เข้าร่วมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้รหัส

 

Cr.https://support.google.com

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี