การเลือกตำแหน่งสำหรับข้อมูลส่งออกของห้องนิรภัย

เมื่อเราต้องการส่งข้อมูลออกจากห้องนิรภัย เราสามารถเลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ส่งออกได้ ผู้ที่ดูแลระบบที่ใช้ นโยบายภูมิภาคข้อมูล จะเลือกตัวเลือกนี้ให้กับผู้ใช้คนไหนหรือรายใดก็ได้ ที่มีใบอนุญาตของ Google Workspace Enterprise หรือ Google Workspace Business

เมื่อเราเริ่มการส่งออกข้อมูล ของห้องนิรภัยจะเลือกภูมิภาคข้อมูลล่วงหน้าโดยจะพิจารณาจากภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้กับเจ้าของกรณี ให้คุณเลือก ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ไม่มีการตั้งค่า
  • สหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป

ทางเลือกของคุณอาจจะทำให้ห้องนิรภัยประมวลผลในการส่งข้อมูลออกของคุณนั้น อาจจะนานมากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับทางบุคลากร ที่เกี่ยวข้องก่อนจะดำเนินการต่อ เพื่อดูว่าองค์กรของคุณมีข้อกำหนด เฉพาะเรื่องภูมิภาคข้อมูลหรือไม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เลือกตำแหน่งสำหรับข้อมูลส่งออกของห้องนิรภัย

อ้างอิงรูปภาพจาก : https://www.google.com

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี