ใน Google เอกสาร ตอนนี้สามารถกำหนดรายการตรวจสอบให้กับตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานที่จะแสดงในรายการงานของผู้รับโอน เมื่อมีการแก้ไขรายการที่ได้รับมอบหมายในงาน เช่น การเปลี่ยนชื่อ วันที่ครบกำหนด หรือสถานะเสร็จสิ้น การอัปเดตเหล่านั้นจะแสดงในเอกสาร และในทางกลับกัน

เริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบ: ต้องเปิด Google Tasks ให้คนในโดเมนจัดการรายการที่ได้รับมอบหมายใน Tasks ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดงานสำหรับผู้ใช้
ผู้ใช้ปลายทาง: จำเป็นต้องมีสิทธิ์แก้ไขในเอกสารเพื่อสร้างหรือแก้ไขงาน ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงานจาก Google เอกสารและการจัดการงานที่มอบหมายใน Google Tasks

อัตราการเปิดตัว
โดเมนที่เผยแพร่อย่างรวดเร็ว: เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2022
โดเมนการเผยแพร่ตามกำหนดการ: ในวันที่ 31 สิงหาคม 2022

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างหรือนำเข้าลายน้ำใน Google Docs

เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลแบบบูรณาการใหม่สำหรับ Gmail

Google Docs Export PDF แล้ว Font และช่องไฟไม่ตรง

Google Workspace แสดงพื้นที่แบบใหม่แล้ว

ตั้งค่าให้ Admin ส่งเข้า Group ใน Google Workspace ได้คนเดียวทำได้อย่างไร

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี