การใช้ห้องนิรภัยจะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. การเก็บข้อมูลถาวร การที่เราตั้งกฎการเก็บรักษาของข้อมูล เพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลนั้นไว้ก่อน ที่จะนำออกจากบัญชีหรือลบออกจากบัญชีผู้ใช้ และ ลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ Google ด้วย
  2. การระงับการใช้ข้อมูลระหว่างการดำเนินคดี การกำหนดการระงับการใช้ข้อมูลกับผู้ใช้ระบบ เพื่อเก็บข้อมูลนั้นไว้โดยไม่มีกำหนดในระหว่างการดำเนินคดี หรือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางกฏหมาย หรือ ภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลอื่นๆ
  3. การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลของโดเมนที่ตามบัญชีผู้ใช้ระบบ โดยใส่หน่วยงาน หรือ หน่วยขององค์กร วันที่ คีย์เวิร์ด และ ห้องนิรภัยการรองรับการค้นหาข้อมูล ที่ใช้โอเปอเรเตอร์บูลีน และ สัญลักษณ์แทน
  4. การส่งออกของข้อมูล การส่งออกของข้อมูลใช้เพื่อการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลเพื่มเติม
  5. การรายงานการตรวจสอบ ใช้สำหรับรายงานการตรวจสอบข้อมูลของห้องนิรภัย เพื่อดูการดำเนินการของผู้ใช้ระบบของห้องนิรภัย ในช่วงเวลาที่ระบุไว้

ความโปร่งใส

อ้างอิงรูปภาพจาก : https://gsuite.google.co.th

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี