การกู้คืน User ที่ลบไปแล้วถือว่าเป็นประโยชน์มากที่ระบบของ Google Workspace มีตัวเลือกนี้ซึ่งตอบสนองต่อระบบองค์กร เช่น การผิดพลาดที่ลบข้อมูลผิดหรือต้องการกู้ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งาน ผู้ที่สามารถกู้ข้อมูลได้ต้องเป็น Admin ผู้ดูแลโดเมนเท่านั้นในระบบของ Google Workspace สามารถกู้ข้อมูล User ที่ลบไปแล้วได้โดยข้อมูลนั้นจะถูกเก็บอยู่ใน Recently deleted ก่อน 20 วันถึงจะมีการลบออกจาก Domain ผู้ใช้งาน

 

ขั้นตอนการกู้คืน User ที่ลบไปแล้ว สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี