เนื่องจากตอนนี้ระบบของ Google ในผลิตภัณฑ์ Google Workspace นั้นก่อนเคยเปิดให้ใช้บริการฟรีแต่ในตอนนี้ระบบการใช้ฟรีถูกเปลี่ยนมาเป็นการคิดค่าบริการ ซึ่งผู้ที่จะใช้งานระบบต่อนั้นต่อทำการย้ายมาใช้แบบเสียเงินกับตัวแทนจำหน่ายหรือสามารถซื้อได้กับตัว Google เองโดยการเปิด Tricket

 

หากต้องการเปลี่ยนระบบมาใช้กับตัวแทนจำหน่ายนั้น ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนการย้าย ดังนี้

  • ข้อมูลการ Login เข้าหน้า Admin คือ Usernem,password
  • Token ของระบบเดิม

หมายเหคุ:ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งหากไม่มีข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถย้ายระบบหรือ Transfer ระบบได้

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Technology Land ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย Google Workspace

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี