จากหน้า admin
ให้กดเข้าที่หัวข้อ Users

 

ให้ดำเนินการเลือกอีเมล์ที่ต้องการระงับการใช้งาน
จากนั้นกดเลือกเมนู

 

กดเลือกเมนู SUSPEND USER

 

ระบบจะแจ้งผลกระทบเมื่อระงับการใช้งาน
ให้กด SUSPEND

 

User ที่ถูกระงับ จะแสดงสถานะ SUSPEND

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี