ในการเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีบัญชีของ google meet ก่อนจากนั้นผู้ตั้งกลุ่มหรือผู้สร้างต้องเชิญเข้าร่วมประชุมกรณีที่มีเข้าร่วมประชุมเข้ามานั้นระบบของ google จะมีเสียงแจ้งเตือนเฉพาะ 5 ท่านแรกเท่านั้นหลังจากนั้นเสียงจะถูกปิดไปอัตโนมัติ

วิธีการเข้าร่วมประชุม  การประชุมนั้นสามารถประชุมผ่านหลายช่องทางได้เช่น

  • Browser https://meet.google.com/
  • เข้าร่วมโดยใช้ URL ลิงก์การประชุม
  • เข้าร่วมผ่านบุคคลที่สาม
  • เข้าร่วมจากห้องประชุมของ Google
  • เข้าร่วมจากกกิจกรรมในปฏิทิน

อ้างอิงรูปภาพจาก : https://gsuite.google.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี